Kuruluş Müdürü

Kuruluş Müdürü


Okul Öncesi Öğretmeni, F.Serra ARSLAN 1979 yılında Almanya’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Oku Öncesi öğretmenliği bölümü (2008) mezunu olarak öğretmen unvanını aldı. 2017 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezinde, otizmli çocuğa sahip ailelerin gelecek tasarımları ve benlik algısı çalışılmıştır.Halen Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora programı öğrencisidir. 2009 yılından bu yana kurucusu olduğu Serra Kreş ve Anaokulunda Kurum Müdürü olarak görev yapmaktadır.


Çalışma Grupları ve Seminerler

⦁ Çocuk Resimleri Analizi ve Psikolojik Resim Testleri Uygulayıcı Eğitimi
⦁ Öğrenme Güçlüğü Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Eğitimi
⦁ Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi (Byron E. Norton, Ed.D) Mayıs 05-06.2018 Ankara
⦁ Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (Sertifika) Yrd. Doç. Dr Özgül Polat
⦁ Denver-II Gelişim Tarama Testi Eğitimi, Olgu Psikolojik Danışma Merkezi
⦁ 0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme ve Aile Eğitim Paketi, Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, Ankara
⦁ Aile Danışmanlığı Sertifikası, 2012 CİSED , Doç. Dr. Cebrail Kısa, Psk.Serap Güngör
⦁ Çocukluk Çağı Sık Görülen Psikopatojilerine Giriş, Olgu Psikolojik Danışma Merkezi, Doç. Dr Psk. Şebnem Sosyal Acar
⦁ Yabancı Dil Sertifikası, ODTÜ,2008
⦁ Psikolojik ilk yardım ve travma sonrası stres bozukluğu Eğitimi (Sertifika) , Ruh Sağlığı Derneği
⦁ Ölüm Sonrası Yas Eğitimi, Ruh Sağlığı Derneği, Yrd.Doç. Dr Hakan Ertufan 2014
⦁ 50 Saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kurumsal Eğitimi (Eylül-2016-Şubat-2017)
(Eğitimin içerdiği konular: Bilişsel Terapinin Kuram ve Temel İlkeleri,Bilişsel Davranışçı, Kişilik Kuramı, Depresyon Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Kuram ve Terapileri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu için BDT, BDT’nin Çocuklarda ve Engellerde Uygulamaları)
⦁ Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği, Prof .Dr. Hakan Türkçapar
⦁ Beceri Kazandırma ve Süpervizyon Eğitimi (30 saat) Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
(Eğitimin İçerdiği Konular: Sorun Saptama, Amaç Belirleme, Bilişsel Modeli Sunma, Gündem Belirleme, Kesitsel Formülasyon Yapma, Düşünceye Müdahale etme, Ödev düzenleme, Davranış Deneyleri, Maruz Bırakma Programlama, Derine İnme, İnançları Saptama, Değiştirme, Alternatif İnanç Geliştirme.)
⦁ Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)” Uygulayıcı Eğitimi (Sertifika)
⦁ Okul Öncesi Eğitimde Orff ve Yaratıcı Müzik , Yaratıcı Drama, Öfke Yönetimi Çalışmaları, Mavi Düşler Eğitim Danışmanlığı.

Özel İlgi Alanları

⦁ Çocuklar
⦁ Okul Öncesi Çağı Sorunları
⦁ Ebeveyn Tutumları
⦁ Anne Baba Eğitimi
⦁ Çocuk Merkezli Aile Danışmalığı
⦁ Davranım Bozuklukları
⦁ Okula Hazır Oluş Süreçleri