Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik1.PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR? Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda -tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren- eğitimli danışmanlardan yardım aldığı bir gelişim sürecidir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANIN AMAÇLARI

• Gelişimsel Amaçlar: Danışman, bireyin çeşitli alanlarda onun gelişimine ilişkin değişimlerini tanımasına ve uyum sağlayabilmesine yardım eder.
• Koruyucu Amaçlar: Burada psikolojik danışmanın amacı, bireyde istenmedik sonuçlara yol açabilecek duygu, düşünce ve davranışları tanımlayabilmesinde yardımı amaçlar.
• Zenginleştirici Amaçlar: Bireyin sahip olduğu yetenek ve becerileri danışmanın yardımıyla tanıyıp, geliştirebilmesine yardımı içerir.
• Çare Bulma Amacı: Bireyin üstesinden gelmesi gereken istenmedik bir gelişim özelliğine müdahale ederek yardımı sağlamak. Danışmalar, bireylerin kusurlu davranışlarının nedenlerini görebilmelerine yardım ederek, onların yerine kendi gereksinimlerini karşılayabilecek daha sağlıklı ve uygun davranışlar geliştirebilmelerine yardımcı olurlar.
• Keşfettirici Amaçları: Yeni etkinlikler, ilişkiler içerisinde bireyin kendisine uygun amaçlar seçebilmesini içerir.
• Pekiştirici Amaçlar: Bireyin düşünce ve duygulanımının yolunda gittiğini duyma gereksinimini pekiştirmesine yardımı amaçlar.

2.UYUM HAFTASI

Uyum bireyin topluma ve toplum kurallarına uyumu ile başlar. Her birey biricik ve tekdir ilkesinden yola çıkarak çocuklarımızın farklı aile yapıları ve koşullarından geldiğini bilerek onların ortak değerlerde buluşması ve kreşimizin kurallarını veli ve çocuklarımız ile paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu amaç ile Serra Kreş ve Gündüz Bakım evi kurallarını sizler ile paylaşmak isteriz.

Çocuklar kural sever. Kuralın ve disiplinin olmadığı yerde karmaşa ve kaos oluşur. Sınırları belli olan bir aile ve okul çocuğun güvenliği için gereklidir. Özgürlük sınırsızlık değildir. Bu sınırları çocuk önce evde öğrenir. Kişiliğin oluşumunda etkili olan anne babaların öncelikle rol model olduğunu unutmamalıyız. Her evin farklı bir havası ve kokusu olduğunu hepimiz biliriz. Çocuklarımızı hepimizin aynı şekilde yetiştirmesi mümkün olmaya bilir. Ancak genel geçer kuralların olduğu eğitim kurumlarına başladığımız anda çocukların farklılıklarını daha net görmeye başlarız. Okula başlayan çocuk işte bu nedenle uyum sağlamakta zorlanır. Bu amaç doğrultusunda okulumuz öğretmen, yönetici ve veli hep birlikte ortak tutum ve becerilerini benimsemeyi hedefler ise çok daha sağlıklı bir eğitim ve öğretim yılı geçireceğimizi umuyoruz.

Uyum Çalışmalarında Neler Yapacağız?

Çocuklar ile yapılacak çalışmalar:

Okula giriş çıkış.

Okul personeli veli ve öğrencilerin birbiri ile tanışmaları.

Öğretmen, idareciler ve arkadaşları ile karşılaşma ve selamlaşma.

Tanışma etkinlikleri. Oyunlar ve etkinlikler.

Örneğin;1. Oyun: Öğrenciler sınıf öğretmeni eşliğinde çember olur. Öğretmen elindeki topu bir öğrenciye atar ve eline top geçen çocuk adını söyler. Bu çalışma tüm öğrenciler en az bir kez adını söyleyene kadar devam eder. Öğretmen bu sefer topu kime atarsa o çocuğun adını söyler. Tüm öğrenciler topu attığı kişinin adını öğrenene kadar etkinlik devam eder. 2. Oyun: öğrenciler öğretmenleri eşliğinde çember olur. Öğretmen bazı ilgi ve tercihleri söyleyince ortada toplanmalarını ister söz gelimi; kırmızı rengi sevenler çemberin ortasında toplansın diğerleri olduğu yerde kalsın der. Bu şekilde çocuklar birbirleri hakkında bilgi edinmiş ve birbirlerini tanımış olacaktır.

Ders içinde iletişim. Arkadaşlarına nasıl davranacağı öğretmen ve arkadaşlarına hitap etme, ses tonu, mimik jest ve beden dili ile ilgili çalışmalar. Kendini ifade etme yolunun neler olabileceği ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Duygularını ifade etmek için sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerinin öğretilmesi

Okula başlayan çocuk ve velinin ayrılık anksiyetisi yaşaması mümkündür bu konuda öncelikle veliler ile bir paylaşım toplantısı yapılması.

Yemek, ulaşım ve temel ihtiyaçların nasıl karşılaşacağı ile ilgili veli ve çocukların bilgilendirilmesi.

Günlük, haftalık ders programının velilere aktarılması.

Yıl için okul psikoloğu tarafından yapılacak görüşme, seminer ve eğitimler hakkında bilgilendirmelerin yapılması.

3.ÖĞRENCİ GÖZLEM VE GÖRÜŞMELERİ

Okul psikologumuz öğrencilerimiz ile gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak sınıf ve bireysel gözlemler yapacak ve her çocuk hakkında edindiği bilgileri ve temel ihtiyaçlarını velileri ile haftalık ve aylık görüşmeler ile bildirecektir

4.VELİ GÖRÜŞMELERİ

Okul psikologumuz velilerimiz ile her ay bir görüşme yaparak çocuklarının gelişim dönemi özellikleri hakkında bilgilendirici toplantılar yapacaktır. Anne babaların temel ihtiyaçları hakkında bilgi almak koşulu ile rehberlik hizmeti verecektir. Bu görüşmeler rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde yapılacaktır.

Klinik Psikolog
F.Serra ARSLAN